Foreldremøte mars 2019

Takk for godt oppmøte og kreative innspill på foreldremøtet i går.