Makspris fra januar 2021

Ny makspris for barnehageplass er økt til kr. 3230,- fra 01.01.2021. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, se link: https://askoy.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/familier-med-lav-inntekt/redusert-foreldrebetaling-i-barnehage