Avdeling Løen

Småbarnsavdeling for barn i alderen 0-2 år.

Avdeling Løen er i et bygg som var nytt i 2010. Tidligere sto det en løe der, men den måtte rives og det nye bygget fikk navnet Løen.

I Løen finner vi garderobe, kjøkken, lekerom, stellerom og toalett. Inngangspartiet er overbygget og her sover barna i vogner. 1-åringene trenger en god tilvenning, og i en mindre gruppe ser vi at barna blir trygg og får er skjermet start. Behovene deres for søvn, mat og omsorg dekkes av personalet. Avdeling Løen deler uteområde med avdeling Haugen.

Avdeling Løen bruker tid på å bli trygg inne og på uteområdet før de beveger seg på lengre turer. Etterhvert benytter de turområdene i nærheten; grillhuset og Storagjerdet. Til våren får avdeling Løen ansvar for å handle melk til alle avdelingene.