Avdeling Seke

Storbarnsavdeling for barn mellom 2 og 6 år.

Seke er navnet bonden brukte på marken hvor avdelingen er bygget. På avdeling Seke går barn i alderen 2-6 år, avdelingen ligger i nær tilknytning til småbarnsavdelingene. Seke ble bygget i 2003, og består av grov- og fingarderobe, 3 oppholds-/lekerom, stellerom, bad, toaletter og bod. Det er et inngjerdet område på ca 2 mål, med plen, grusvei, lekehus, snekkerbod, åkerlapp, bålplass og ulike lekeapparater.

Avdeling Seke har rullerende turgrupper 4 dager i uken med ca 12 barn 2 voksne. Turgruppen benytter turområdene i nærheten; Storagjerdet, grillhuset, kongleskogen, Krokåsdalen, Øen, Breidalen og Skauen.

Førskolegruppen har samlinger i kjelleren i Løen. Her har de eget opplegg med skoleforberedende aktiviteter.