Avdeling Løen

Avdeling Løen brukes av både avdeling Haugen og avdeling Seke.

Avdeling Løen er i et bygg som var nytt i 2010. Tidligere sto det en løe der, men den måtte rives og det nye bygget fikk navnet Løen.

I Løen finner vi garderobe, kjøkken, lekerom, stellerom og toalett. Barnehageåret 2020-2021 brukes avdeling Løen av mindre grupper fra avdeling Haugen og avdeling Seke. Førskolegruppen samles i Løen 2 ganger i uken.